MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

LAME Ayakkabıile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.
Kullanıcılar sipariş onayı işlemlerini gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
Madde - 1 
İs bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satısı ve teslimi ile ilgili olarak 60502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. 
Madde - 2 
SATICI BILGILERI
Unvanı: LAME AYAKKABI
Adresi:Bostancı Mah. Yazmacı Tahir Sk. Bürün Apt. No 52/2 Kadıköy- İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: 0216 3583737
Eposta: info@37numara.com
(Bundan sonra satıcı olarak anılacaktır.)
Madde - 3 
ALICI BILGILERI 
Tüm üyeler: LAME Ayakkabı Firmasının e-ticaret mağazası 37numara.com’a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır.)
Madde – 4
SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BILGILERI: 
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir. 
Madde - 5 
GENEL HÜKÜMLER 
5.1 - ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. 
5.3 - Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 
5.4 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekildeteslim edilmesinden sorumludur. Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürün/ler tedarik edebilir.
5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI’ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir. 
5.7 - ALICI ve/veya ALICI’nın teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin kusurlu olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılmasını taahhüt eder. İlgili ürün veya ürünler SATICI’ya, ALICI tarafının teslim aldığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. 
5.8- Is bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.
Madde - 6 
YETKİLİ MAHKEME: 
İs bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nin yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI is bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.